#4 Cathy Orlando — Citizens Climate International: How ToBorgerlobbyisme

I dag står Cathy Orlando ved katederet. Hun er en canadisk klimaaktivist, som gennem mange år har arbejdet benhårdt i organisationen Citizens Climate International (CCI), med at lobbye politikere og andre magthavere til at implementere love og regler, der A) sænker udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og B) gør dette på en socialt retfærdig måde.  Cathy fortæller os i dag primært om sin vej ind i arbejdet, men indleder også undervisningen i de regler, som CCI mener er nødvendige for, at vi kan opnå både A og B. Hun underviser på engelsk.

Episoden er lavet af Martin alene, da Nikolaj er hjemme på barsel.

Tak til Abelone Koppel og Sidse Laugesen for at videregive dagens besked fra Fredagsskolens sponsor, og til Nicolai Kornerup og LiveStrings for musikken, samt til Lukas Rande for fløjten.